• Звіт директора Астрономічної обсерваторії про роботу за 2017 р.