• zhdanov2019

  Жданов Валерій Іванович

  Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
  Наукове звання: Професор астрофізики та радіоастрономії
  Остання займана посада: Завідувач відділу астрофізики

  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р. Академік АН вищої школи України. Член Міжнародної астрономічної спілки.

  Закінчив фізичний факультет Київського державного ун-ту у 1972 р. Канд. дис. “Исследование уравнений движения в релятивистской динамике взаимодействующих частиц” (1974). Докт. дис. “Методы приближенного и качественного анализа в релятивистской динамике” (1992). У Київському ун-ті з 1988, з 1997 зав. відділу астрофізики та фізики Сонця (з 2001 р. – відділ астрофізики). Наукові інтереси: релятивістська астрофізика, релятивістська астрометрія, космологія, теорія відносності та релятивістська динаміка. Підготував спецкурси із загальної теорії відносності, космології, синергетики в астрономії на фізичному ф-ті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Монографії, навчальні посібники

  1. В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В.Тугай. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах. К., ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 163 с.
  2. А.Н. Александров, И.Б. Вавилова, В.И. Жданов, А.І. Жук, Ю.Н. Кудря, С.Л. Парновский, Е.В. Федорова, Я.С. Яцкив. Общая теория относительности: признание временем // Київ: Наукова Думка, – 2015. – 332 c.
  3. V.M. Shulga, V.I. Zhdanov, A.N. Alexandrov, P.P. Berczik , E.P. Pavlenko, Ya.V. Pavlenko, L.S. Pilyugin, and V.S. Tsvetkova . Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes / Ed. V. Shulga. – Vol. 2: Dark matter: Astrophysical aspects of the problem // Kyiv: Akademperiodyka, – 2014. –356 p.
  4. Я.С. Яцків, О.М. Александров, І.Б. Вавилова, В.І. Жданов, О.І. Жук, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський, О.В. Федорова. Загальна теорія відносності: горизонти випробувань// Київ: ВАІТЕ, –2013. – 264 с.
  5. В.І. Жданов. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ // К., ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 287 с.
  6. Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов, Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ: ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ. К., Академперіодика, 2005. – 288 c.
  7. В.І. Жданов. ВСТУП ДО РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТЯЖІННЯ. К., ІЗМН, 1996. – 120 с.
  8. К.А.Пирагас, В.И.Жданов, А.Н.Александров, Ю.Н.Кудря,  Л.Е.Пирагас. КАЧЕСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКЕ.  М., Энергоатомиздат, 1995. – 448 с.

  Лекційні курси

  • Теорія поля (спеціальна теорія відносності та електродинаміка)
  • Електродинаміка суцільних середовищ
  • Ранній Всесвіт
  • Релятивістська теорія тяжіння
  • Релятивістська космологія

  Основні публікації див.
  http://cdsads.u-strasbg.fr/abstract_service.html (Zhdanov, V.I.)

   тел. +38(044) 486-00-21