E-mail

Напрями досліджень

  • Релятивістська космологія і великомасштабна структура Всесвіту
  • Астрофізика високих енергій, космічні промені
  • Теорiя вiдносностi та гравітація
  • Гравiтацiйнi лiнзи, квазари та активні ядра галактик
  • Фізика галактик та процеси зореутворення
  • Вплив космічних факторів на земну атмосферу
  • Вплив космічних факторів на земну атмосферу

Співробітники

Александров О.М., к.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. an_alex[at]ukr.net
Гнатик Б.І., д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. Bohdan_Hnatyk[at]ukr.net
Данилевський В.О., к.ф.-м.н., н.с. vdanylevsky[at]gmail.com
Жданов В.І. д.ф.-м.н., проф., зав. вiддiлом ValeryZhdanov[at]gmail.com
Іващенко Г.Ю.,  к.ф.-м.н., м.н.с. g.ivashchenko[at]gmail.com
Iзотова I.Ю., к.ф.-м.н., н.с. izotova[at]mao.kiev.ua
Кудря Ю.М., к.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. yukudrya[at]ukr.net
Мельник О.В., к.ф.-м.н., м.н.с. melnykol[at]gmail.com
Парновський С.Л., д. ф.-м.н., проф.,  пр. н. с parnovsky[at] gmail.com
Cлюсар В.М., інж. 1 кат. vitaliy.slyusar[at]gmail.com
Федорова О.В., к.ф.-м.н., c.н.с. efedorova[at]ukr.net
Хмiль С.В., к.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с.  skhmil[at]gmail.com
 Лук’яник В.О., ст. лаб.