Дослідження

Проведені конференції

2021 – International Conference “Astronomy and Space Physics in Kyiv University ”  Section History of Astronomy

2020 – International Conference “Astronomy and Space Physics in Kyiv University ” in part of the Days of science in Ukraine. History of Astronomy

2019 – PROGRAM of the International Conference “Astronomy and Space Physics” in part of the Days of science in Ukraine 28.05.2019 – 31.05.2019 History of Astronomy

2018 – PROGRAM International Conference “Astronomy and Space Physics in Kyiv University ” in part of the Days of science in Ukraine May 28 – June 1, 2018 History of Astronomy

2016ПРОГРАМА міжнародної наукової конференції «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» – Історична секція

2014Вивчення, збереження та актуалізація астрономічної спадщин

Участь у конференціях, семінарах

2021 – Меморіальна конференція “КАП/ГАО-читання”

 

 

Публікації

2002

Осипов О.К., Казанцева Л.В. Візуально-оптичні спостереження ШСЗ на Астрономічній обсерваторії Київського університету // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика, Вир. 12 – 2002 – с.27-31

2004

Буромський М.І. Історія та перспективи вивчення динаміки системи Земля-Місяць та кінематики зоряних систем методом місячних покрить / М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.В. Клещонок // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 98-99

2006

Казанцева Л.В., Кислюк В.С. Київське вікно у Всесвіт . Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки. — Київ: Наш час, 2006. — 198 с. — (Серія «Невідома Україна»)

Казанцева Л.В. З історії київських аматорів астрономії  – Астрономічний календар ГАО НАНУ- 2006, с. 235—239

2007

Лілія Казанцева ФЕНОМЕН СТАНЦІЇ № 1023  –  Світогляд 2007,2(5):28-31

Казанцева Л.В. Просвітня та наукова діяльність астрономічних товариств у докосмічну еру – Астрономічний календар ГАО НАНУ – 2007 – с.224—228

Казанцева Л.В. Диченко Михайло Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г – Ді. – С. 645. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)

2008

Казанцева Л.В. Астрономічне просвітництво кінця XIX — початку XX ст.
(за матеріалами старих видань) – Астрономічний календар ГАО НАНУ- 2008, с. 249 — 252

Казанцева Л.В. Перша київська жінка-астроном Євгенія Лаврентьєва та тернистий шліх жіноцтва до астрономії // Четверта міжнародної науково-практичної конференція ” Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, Україна, Київ, 6-8 листопада 2008,  Київ: 2008 с. 242-246

2009

Лілія Казанцева ВІДЛІКОВІ МЕРИДІАНИ: ІСТОРІЯ ТРИВАЛИХ ПОШУКІВ ОДНОЧАСНО В НАУЦІ Й У ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ – Світогляд 2009,4(5):72-75

Казанцева Л., Вандерка Д. Репсольди – Астрономічний календар ГАО НАНУ- 2009, с. 274—281

Казанцева Л.В. Жук Касян Миколайович (- фізик, метеоролог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е – Ж. – С. 649-650. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)

2010

Минуле та сьогодення досліджень астероїдів у Києві / А. Казанцев, Ф. Кравцов, І. Лук”яник, Л. Казанцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-44. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817

2011

Hugues Dreysee, Liliya Kazantseva Report on UMAC Ukraine Conference in Kiev: University Museums: European experience and Ukrainian practice/ UMAC Newsletter – 2001 – p. 10-14.

Pakuliak L., Kazantseva L., Virun N., Andruk V. Photographic archives of Ukrainian observatories: Digitizing a heritage // IAU Symp. No.285 “New Horizons in Time- Domain Astronomy”, Oxford, UK, Sept. 19- 23,2011: Proc./ Eds. R.E. Griffin et al.- Cambr.: Univer. Press pp. 389 – 391

Казанцева Л. Європейський погляд на проблеми університетських музеїв та колекцій // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 12-15

Казанцева Л. Праведник світу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)

Украинская виртуальная обсерватория (УкрВО). Современное состояние и перспективы развития объединенного архива наблюдений / И.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк, Ю.И. Процюк, Н.В. Вирун, А.А. Шляпников, С.Г. Кашуба, А.И. Пихун, С.М. Андриевский, А.Э. Мажаев, Л.В. Казанцева, А.В. Шульга, А.В. Золотухина, Т.П. Сергеева, А.П. Мирошниченко, И.Л. Андронов, В.В. Бреус, Н.А. Вирнина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 74-91. – ISSN 1561-8889

2012

Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – 419, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Наука. Освіта. Музей ; Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3

Kazantzeva L. Ukrainian University Museums – The Search for New Paths – In: A Handbook for Academic Museums: Beyond Exhibitions and Education – Editors: Stefanie S Jandl and Mark S Gold –2012 MuseumsEtc, Edinburgh, UK – P. 341-354

Салата С.А. Музеєфікація пам”яток історії та архітектури на прикладі астрономічної обсерваторії Київського національного університету / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 328-337. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3

Казанцева Л.В. Сучасний портрет українського університетського музею – погляд секції UMAC при ICOM України // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 139-150. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3

2013

Казанцева Л.В. Університетський період роботи ювілярів – В зб.”Сторінки історії астрометрії в Києві. 100-річний ювілей І.Г.Колчинського, О.К.Короля, А.О.Горині” – за ред. В.С.Кислюка – К.:ГАО НАНУ – 2013 – С. 9-27.

Казанцева Л.В. Ювілеї перших «надхмарних» астрономічних спостережень – Астрономічний календар ГАО НАНУ- 2013, с. 268―274

Казанцева Л. Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна : до 125-річчя з дня народження / Л. Казанцева, В. Кислюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817

2014

Казанцева Л.В. Актуалізація астрономічної спадщини В кн. Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності» під ред. Л.О.Гріффена – К. НАНУ – 2014 – C. 145-159

Казанцева Л.В., Салата С.А. Сучасні світові тенденції досліджень науково-технічних колекцій університетських музеїв //Матеріали 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», 16-17 вересня 2014 р. – Київ – с. 56-58.

Казанцева Л.В. Криводубський Валерій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот – Куз. – С. 359. – ISBN 978-966-02-7305-4

Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот – Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4

2015

Казанцева Л.В. Дослідження пам’яток науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії: меридіанний круг / Л.В. Казанцева, С.А. Салата // Праці Центру пам”яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам”яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 268-277. – ISSN 2078-0133

Казанцева Л.В. Науково-дослідна пошукова робота Астрономічного музею АО КНУТШ – маловідомі факти життя та наукової діяльності С.К. Всехсвятського та М.А. Яковкіна з фондів музею та архівних джерел різних установ // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 112-113

Казанцева В Л. Пам”ятки науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії. Горизонтальний сонячний телескоп / В Л. Казанцева, С.А. Салата // Питання історії науки і техніки / Центр пам”яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам”яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 56-65. – ISSN 2077-9496

Салата С.А. Розбудова та модернізація садиби Київської університетської астрономічної обсерваторії у 1839-2014 рр., періоди змін комплексної пам”ятки науки і техніки / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 114

Казанцева Л.В. Фотографічна астрономічна колекція АО КНУТШ та її інтеграція до міжнародного інформаційного поля // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 78

2016

Pinigin, G. I.; Poshalova, Zh. A.; Rostopchina-Shakhovskaya, A. N.; Bondar, N. I.; Kazantseva, L. V.; Andrievsky, S. M.; Karetnikov, V. G Astronomical Observatories in Ukraine relevance to the Unesco Astronomy World Heritage Initiative – Astronomy and World Heritage: across time and continents, edited by Mikhail Ya. Marov, Kazan: Publishing House of Kazan University, 274 p., p.203-211

Казанцева Л.В. Астрономічні аспекти метеорологічних приладів на прикладі колекції Астрономічного музею Київської університетської обсерваторії // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”, Київ, 2016 – с. 106-109

2017

Казанцев А. Пам’яті Лідії Матвіївни ШербаумВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 55, c. 59 (2017)

Александров О., Ізотова І. Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження А.В. Манджоса – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 56, c. 55-59

2018

Єфіменко В.М. До 100-річчя Прокопа Миколайовича Полупана  – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 56-58

Казанцева Л. Росія зла // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В”ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень – червень. – С. 6-21

2019

Kazantseva L. “Stars are not for sale” or the legal basis for official names of natural and anthropogenic objects // Advanced Space Law. 2019. Vol. 2. P. 31–38

Vidmachenko A., Kazantseva L., Morozhenko V., Choliy V., Nevodovskyi P. ASTRONOMICAL OBSERVATIONS AND MONITORING SURVEYS OF THE EARTH FROM THE SURFACE OR FROM THE MOON’S ORBIT AND THEIR GROUND SUPPORT //Space Science and Technology , 2019 – Vol. 25, № 5. P. 25-75.

Kazantseva L. International legislation in the field of astronomical nomenclature // Advanced Space Law, Vol. 4, 2019, P. 19–25
Єфіменко В.М.175 років Астрономічній обсерваторії Київського університету – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 60, c. 6-14

Єфіменко В.М. Лейко Уляна Макарівна. Некролог – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 60, c. 49

2020

Казанцева Л.В., Салата С.А. Військове устаткування, яке використовувалось у наукових дослідженнях. Кінофототеодоліт // Воєнно-історичний вісник 38(4) – 2020 – с. 254-272 

Казанцева Л.В. УСЕ ЖИТТЯ НА СЛУЖБI В СОНЦЯ (До 100-рiчного ювiлею Євгенii Миколаївни Земанек) / Астрономічний календар. 2021- ГАО НАН України  – Вип. 67 – С. 240-243

2021

Казанцева Л.В., Салата С.А. Бінокуляри на службі армії, флоту та науки // Воєнно-історичний вісник –  Том 40 № 2 (2021) – с. 127-142

Salata S., Kazantseva L. MILITARY EQUIPMENT USED IN ASTRONOMICAL RESEARCH // Formation of innovative potential of world science: a collection of scientific. – Tel Aviv : European Scientific Platform, 2021 – Vol. 2 – P.142-143

Казанцева Л. “Сонячна служба” довжиною в життя. До 100- річчя з дня народження Євгенії Миколаївни Земанек // Book of Abstrakts of Snternational Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, 25-28 2021, К., 2021, р. 120-121

Казанцева Л. Історія однієї картини, що дозволила відтворити деякі події та співробітництво // Book of Abstrakts of Snternational Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, 25-28 2021, К., 2021, р. 121-122

Салата С., Казанцева Л. Прилади Астрономічного музею АО КНУ ТШ подвійного використання та перспективи їх подальшого дослідження // Book of Abstrakts of Snternational Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, 25-28 2021, К., 2021, р. 125-127

Казанцева Л. Участь київських астрономів в полярних дослідженнях до появи Станції “Академік Вернадський” за матеріалами фондів Астрономічного музею // Book of Abstrakts of Snternational Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, 25-28 2021, К., 2021, р. 122

Л.В. Казанцева, М. Г. Кокшайкін, С. А. Салата ПРИЛАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПЕРІОДУ АЕРОФОТОЗЙОМКИ// Дослідження з історії і філософії науки і техніки – Том 30 № 2 — 2021 –

Салата С.А., Казанцева Л.В. ЗАСТОСУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ КИЇВСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ // Матеріали ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО: ОСНОВНІ ЕТАПИ БОРОТЬБИ ЗА ДЕРЖАВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ”, 26.11.2021, Київ Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, науково-дослідний центр воєнної історії – 2021 –

© Copyright 2016 Astronomical observatory of Taras Shevchenko National University
Powered by Igor V. Lukyanyk