Про проект

ПРОЕКТ СТА – МАСИВ ЧЕРЕНКОВСЬКИХ ТЕЛЕСКОПІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ МУЛЬТИТЕВНОЇ ГАМА-АСТРОНОМІЇ

Проект CTA ( Cherenkov Telescope Array – масив черенковських телескопів) – міжнародний проект побудови системи наземних телескопів нового покоління для детектування гама-випромінювання дуже високої енергії. Він буде служити в якості відкритої обсерваторії для всієї астрофізичної спільноти і забезпечить глибше проникнення в фізику нетеплових високо- енергетичних процесів у Всесвіті.

Цілі проекту СТА можна розділити на три основні теми, які виступають в якості ключових напрямків науки:

  1. Розуміння походження космічних променів і їхньої ролі у Всесвіті

  2. Розуміння природи і різноманості механізмів прискорення частинок в околі чорних дір

  3. Дослідження фундаментальних властивостей матерії і фізика за межами Стандартної моделі елементарних частинок.

Крім очікуваних результатів в астрофізиці високих енергій, СТА матиме великий евристичний потенціал в ключових областях астрономії, астрофізики і фізики фундаментальних взаємодій. Серед них: вивчення походження космічних променів і їх впливу на структурні елементи Всесвіту, дослідження природи і різноманітності процесів прискорення частинок в околах чорних дір, а також поглиблення розуміння властивостей матерії та фізики за межами Стандартної моделі, дослідження темної матерії та ефектів квантової гравітації.

До складу СТА консорціуму входить понад 1200 учасників, які працюють в 200 інституціях з 32 країн.

Україна представлена в проекті СТА консорціумом, в який входять Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка та Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

Офіційна веб-сторінка СТА https://portal.cta-observatory.org/Pages/Home.aspx