Наука з СТА

Випромінювання в гамма-діапазоні принципово відрізняється від виявленого при більш низьких енергіях: гамма-промені від ГеВ до ТеВ не можуть, імовірно, породжуватися тепловим випромінюванням від гарячих небесних об'єктів. Енергія теплового випромінювання відображає температуру випромінюючого тіла, і, починаючи від Великого вибуху, у всьому відомому  Всесвіті немає нічого досить гарячого щоб випромінювати такі гамма-промені. Але ми реєструємо високоенергетичні гамма-промені, тобто в  "не-тепловому" Всесвіті є інші механізми, які дозволяють концентрацію великої кількості енергії на один квант випромінювання.
У всьому діапазоні, гамма-промені можуть бути згенеровані за рахунок прискорення релятивістських частинок (наприклад, в гігантських ударних хвиль зіркових вибухів), які стикаються з навколишнім газом, або взаємодіють з фотонами і магнітними полями.
Потік і енергетичний спектр гамма-променів відображає потік і спектр частинок високих енергій. Тому вони можуть бути використані для відстеження цих космічних променів і електронів у віддалених регіонах нашої Галактики або навіть в інших галактиках.
Високоенергетичні гамма-промені можуть бути також отримані в результаті розпадів важких частинок (таких як гіпотетичні частинки темної матерії або космічні струни), які можуть залишатися від Великого вибуху.
Тому, гамма-промені забезпечують лоступ до розуміння природи і складу темної матерії.

Нижче, перейшовши за посиланнями, можна отрмати більш детальну інформацію по науковим проблеммам, які будуть досліджуватися в рамках проекту СТА:

Джерела галактичного гама випромінювання

Джерела позагалактичного випромінювання

Фундаментальна фізика

Оптична інтерферометрія